Personeelsfonds Financiën

 

Het Personeelsfonds is een stichting die collega’s steunt die door onvoorziene omstandigheden in
financiële problemen zijn gekomen.
Er kan een beroep worden gedaan door collega’s en oud-collega’s van het ministerie van Financiën
en de daaronder ressorterende diensten.
Het Personeelsfonds is een zelfstandige stichting die op 12 februari 1959  is opgericht door het
ministerie van Financiën en de vakbonden.

Het Personeelsfonds is een stichting die collega’s steunt die door onvoorziene omstandigheden in
(dreigende) financiële problemen zijn gekomen. Hulp bieden kan door middel van het verstrekken
van een lening en / of gift. Elk geval is uniek en wordt op zijn unieke waarde beoordeeld.
Het Personeelsfonds biedt dus hulp op maat. Door in een vroegtijdig stadium snel en adequaat te
adviseren en/of helpen kan vaak erger worden voorkomen.
Niet in alle gevallen kan hulp worden geboden door het Personeelsfonds. Hierbij kun je denken aan
de aan- of verkoop van een huis, of bijvoorbeeld zakelijke schulden. Een door het Personeelsfonds
te verstrekken lening moet namelijk binnen een periode van drie jaar kunnen worden terugbetaald.

Ruim 18.000 (oud)collega’s hebben zich inmiddels aangemeld, de kosten zijn slechts
€ 0,45 per maand.


Meer informatie over het Personeelsfonds en het aanvraagformulier kunt u vinden op de
site www.personeelsfonds.nl, of telefonisch opvragen (070 – 3428425).