PvCF


  image2

De PvCF staat voor Personeelsvereniging voor Computer gebruikers van het
Ministerie
van Financiën.

Het doel van de vereniging is het ondersteunen van haar leden bij de uitoefening van
hun hobby: het gebruik van computers.
Die leden proberen hun grenzen steeds verder te verleggen en vinden daarbij een
stimulans in ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden in hun dagelijkse beroepsuitoefening.
De PvCF probeert daar zo veel mogelijk op in te spelen door het aanbieden van
hard- en software en door het geven van voorlichting en het organiseren van opleidingen.

 

Wordt lid en surf snel naar www.pvcf.nl