De Commissie

Tijdens de vergadering van regiocontactpersonen op 11 november 2002 is door de
aanwezigen de Commissie Postactieven Belastingdienst gekozen.
De Commissie  wordt gevormd door 9 postactieve leden, deze leden worden
gekozen op de jaarlijkse landelijke bijeenkomst van vertegenwoordigers van de
verenigingen en groepen.
De gekozen commissieleden hebben een zittingsperiode van 4 jaar, de
aftredende commissieleden zijn tweemaal direct herkiesbaar.

De CPB heeft een eigen reglement en treedt op als overkoepelend orgaan naar
de postactieven en de Belastingdienst.
Zij komen een aantal keren per jaar bij elkaar en vergaderen jaarlijks met de
regiocontactpersonen.
De functie van de Commissie is het behartigen van belangen van verenigingen
of groepen van postactieven. Zij is daarbij het aanspreekpunt voor de verenigingen
en groepen van postactieven naar het Servicebureau.
De taken van de commissie zijn o.a het adviseren van het Servicebureau, het
beleggen van vergaderingen met vertegenwoordigers van verenigingen en groepen
van postactieven en het onderhouden van contacten met het Ministerie, verenigingen
en groepen.

Commissieleden 

Ab Versteeg (voorzitter) Chris Lelieveld (lid)
Jan Rozema (penningmeester) Henk Mulder (lid)
Bob van Houten (secretaris)  Henk Noppert (lid)
  Gerrit Mooring (lid)
    Jaap Roorda (lid)
 

Gerrit Verhoef (lid)